Alle oppdrettere har et ansvar om ryggstatus før avl. Men også dachser som ikke skal avles på bør røntges. Ryggrøntgen gjøres når dachsen er mellom 2 og 4 år gammel.
Ryggrøntgen i Norge
Fra og med 15. november 2021 kan ryggrøntgen gjøres ved å bestille skjema og betale for avlesning gjennom Norsk Kennel Klubb på MIN SIDE i DogWeb. (Det er inngått en avtale med den erfarne ryggrøntgen avleseren Vibeke Frøkjær Jensen i Danmark). Du registrerer deg, logger inn og velger rekvisisjon røntgen i meny på høyre side. Når det er gjort, mottar du saksdokumenter som tas med til veterinær. Etter røntgen er det NKK som mottar og avleser bildene. Du får resultatet på e-post og det blir tilgjengelig på DogWeb. 
Norske Dachshundklubbersforbund dekker 25% av kostnadene for ryggrøntgen så lenge hunden er mellom 2 - 4 år gammel. Refusjon gjøres gjennom din lokale dachseklubb.
Ryggrøntgen i Danmark
For at hunden også skal ha indeks kan man velge å ta ryggrøntgen i Danmark.
For mer information om ryggrøntgen i Danmark kan Susie Hansen fra DGK kontaktes på e-post sh@dgk.dk eller tlf.: 2810 7383.
Det finnes også en oversikt over prosessen her:
Back to Top