Introduksjon til prolaps: 
Litt mer avansert om prolaps:
Om ryggrøntgen og undersøkelsesmetoder: 
Om registrering og avlsverdi—K-tall og Indeks:
Nordiske dachseforbund:
Om prolaps og ryggrøntgen fra Svenska kennelklubben:

Liste over ryggrøntgede dachser i Norden:

Engelsk nettside med detaljert informasjon om prolaps: 

UK dachshundforbund:

Nettsider om prolaps fra USA og Australia:
Back to Top