Hva er prolaps?
Det finnes forskjellige typer, men dachshunden er spesielt rammet av en arvelig versjon som kalles Hansen type I prolaps. Sykdommen er svært utbredt hos rasen med en forekomst på omkring 20% pluss-minus 5%. Veterinær i Norsk Kennel Klub, Kim Bellamy, skriver i sin artikkel FGF4-retrogener hos hund, at omtrent hver femte dachshund rammes av prolaps. Dette er en akutt prolaps, hvor ryggskiver brister og innmaten skyves ut, ofte inn i ryggmargen og kan skade nervebanene. Dette fører til forskjellig grader av lammelse, grad 1- 5, hvor 5 er den sterkeste. I tillegg fører det ofte også til inkontinens hos hunden. 
I noen tilfeller er skadene så store at progressiv myelomalacia oppstår, hvor lammelsen sprer seg i hele kroppen inkludert hjertet og lunger. Det finnes ingen behandling for progressiv myelomalacia og det er dødelig.
Hvorfor får dachshunder prolaps?
 Dachshunden er en chondrodystrofisk rase, det vil si en dvergrase, og har derfor korte ben og ikke lang rygg, som mange tror. De korte bena skyldes en genmutasjon som oppsto for lang tid siden, kanskje så lenge som over 4000 år siden. I disse genene ligger også en tilbøyelighet for tidlig degenerering av de støtabsorberende skivene, kalt diskus/disci, som ligger mellom ryggvirvlene. 
Ryggvirvlene hos alle hunder eldes over tid, men hos dachshunden begynner denne aldringsprosessen veldig tidlig. Forandring i skivene kan sees allerede ved fødselen, opplyser Norsk Kennel Klub i deres Rasespesifikk avlsstrategi for dachshunder. En biokjemisk reaksjon fører til forandringer i ryggskivene, det vil si degenerasjon av kjernen, og med tiden forkalkninger som kan sees på røntgen. 
Når diskprolaps skjer, er det den ytre ringen i ryggskiven som brister og materialet, eller innmaten, blir presset ut og ofte opp i ryggmargen hvor den kan gjøre skade som blant annet kan resulterer i smerte, lammelse og inkontinens. 
Diskprolaps er litt som når en berlinerbolle presses og syltetøyet tyter ut. Forestill deg en berlinerbolle mellom hvert av de små bena, ryggvirvlene, i ryggeraden.

Diskprolaps ligner en berlinerbolle som sprekker.

Hvordan kan man forebygge prolaps? 
Ved å foreta røntgenundersøkelse av hundens rygg kan man se forkalkninger i ryggskivene. Jo fler forkalkninger, jo høyere er risikoen for prolaps. Forskning viser at hunder som har 5 eller fler forkalkninger har 14 ganger så høy risiko for prolaps som de som har under 5. 
Ryggrøntgen må gjøres når hunder er mellom 2 og 4 år gammel, fordi det er da de er mest synlig på røntgen. 
Graden av degenerasjon varierer fra dachs til dachs, men ved å telle antall forkalkede skiver kan man se hvor utbredt den er hos den enkelte hunden. Dette antallet kalles K-tallet. 
Er prolaps arvelig?
 Ja,  K-tallet, eller graden av degenerasjon av ryggskivene har en høy grad av arvbarhet. Faktisk høyere enn HD (hofteleddsdysplasi) og AD (albueleddsdysplasi), som det er obligatorisk hos kennelklubben å røntgenundersøke for mange raser. Hunder med mange forkalkninger får oftere avkom som også har mange forkalkninger, og de med få forkalkninger får oftere avkom med få forkalkninger. En røntgenundersøkelse kan finne ut ryggstatus på hunden.  
Noen ganger kan en dachshund få prolaps uten at forkalkninger har blitt oppdaget på røntgen, men når CT eller vevsundersøklser har blitt gjort i etterkant er det alltid forkalkning tilstede i materialet. Forbindelsen mellom forkalkning og prolaps er en sikker indikator, det er bare unntaksvis at det ikke synes på røntgen.  
Hva er ryggstatus?
Ryggstatus tildeles på bakgrunn av K-tallet, antall forkalkede ryggskiver. Fri (0 forkalkninger), Mild (1-2), Moderat (3-4), Sterk (5 eller fler forkalkninger).
Fri indikerer lavest risiko for å få prolaps og å føre det videre til avkom, mens Sterk viser høyest risiko. ​​​​​​​

Dette handler om risiko og ikke et 1:1 forhold. Det vil si, ikke alle som legger ut på sjøen når det er orkan vil omkomme, men det er stor risiko for det. ​​​​​​​  
For bedre å bedømme hundens avlsverdi brukes indeks.
Per dags dato er det bare Danmark som har indeks for dachshunder. De har obligatorisk ryggrøntgen og har allerede begynt å se positiv virkning fra det. For eksempel, snittet på forkalkninger hos deres strihårede dachshunder har gått ned, i følge studien av Andersen og Marx.
I Norge har vi indeks for HD, men ikke for prolaps hos dachshunden, selv om prolaps har en høyere grad av arvbarhet enn HD.

Risiko er ikke et 1:1 forhold, litt som å legge ut på sjøen i orkan. Det kan gå bra, men det er en risiko.

Hva er indeks? 
Indeks eller Estimated Breeding Value er en komplisert formel som bruk ved avl på polygene egenskaper.
Gjennomsnittet til rasen, som hver hund sammenlignes med, er satt til 100 og hvert enkelt individ får et tall over eller under hundre. Dette viser hvordan hunden stiller i forhold til rasens gjennomsnitt. Tall under 100 er verre enn rasens gjennomsnitt og tall over er bedre. Så indekset er et uttrykk for hundens forventet avlsverdi og sier ikke bare noe om hunden selv, men også hva som forventes av avkommet.
Som del av denne beregningen, får hunden også et sikkerhetstall som indikerer hvor godt indekset representerer den faktiske avlsverdien. Det vil si at det representerer sammenhengen mellom indekset og den faktiske avlsverdien. Tallet er en verdi mellom 0 og 1, hvor 0 er ingen sammenheng og 1 er fullstendig sammenheng.
Hvorfor har vi ikke indeks i Norge? 
Godt spørsmål! Flere må bruke røntgenprogrammet.
Hvorfor finnes det ikke en gentest for prolaps hvis det er genetisk? 
Fordi arvgangen er polygen. Det vil si at det er en kombinasjon av flere gener som er ansvarlig for utviklingen av skiveprolaps og derfor er det ikke lett å finne en gentest for dette. Men man håper likevel å finne et “majorgen,” en test som kan hjelpe oss i avlsarbeidet. Inntil det skjer har vi ryggrøntgen.

Mange gener, kjente og ukjente, spiller inn på arvbar egenskap.

Hva med miljø?
Veldig mye er genetisk, men miljøfaktorer spiller også inn. Noen er kjente, slik som at det virker fordelaktig med fysisk trening, mens andre fortsatt er ukjente. Jakthunder har halvparten så stor risiko for å utvikle skiveprolaps, sammenlignet med dachshunder som bare er kjæledyr.   ​​​​​​​
Du kan hjelpe dachsen din ved å holde den slank og i god fysisk form. Litt trappegang skader ikke, men bruk sunn fornuft og ikke la hunden nøyes med mosjon ved å gå ned fra femte etasje flere ganger daglig og husk at det nesten aldri er din skyld, hvis din dachs får diskusprolaps. Dachser får prolaps primært fordi de dessverre er arvelig disponert for å få det.
Hvorfor er det bare anbefalt og ikke obligatorisk med ryggrøntgen fra Norsk Kennel Klub?
NKK har som policy at dette ansvaret ligger hos raseklubbene, derfor er det Norske Dachshundklubbers Forbund som må be om det.
I Danmark har Dansk Kennel Klub innført obligatorisk ryggrøntgen av alle dachshunder som skal benyttes i avl, fordi både behovet for å gjøre noe og fordi metoden med ryggrøntgen er veldokumenterte.
Hvorfor har ikke Norske Dachshundklubbers Forbund bedt NKK om å gjøre ryggrøntgen obligatorisk?
Godt spørsmål! Skriv eller ring dem og etterspør.​​​​​​​
Hva skjer hvis vi ikke gjør noe?​​​​​​​
 Hvis vi ikke gjør noe vil unge dyr fortsette å bli lamme, lide og dø tidlig. Forskning viser klart at nivået er høyt, 20% pluss-minus 5% eller ca. 1 av 5, og i alle undersøkelser er kortbente raser på topp i prolapsstatistikken. Det kan være vanskelig å ta inn over seg et så høyt nivå, men en kikk på sosiale medier viser at vi ikke er alene om erfaringen med prolapssyk dachsevenn. Dachshundklubber verden over anerkjenner at dette er rasens alvorligste sykdomsproblem. 
Back to Top